Ubytovací řád SmartApartments.cz

V apartmánech může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu.

Potvrzení rezervace provede host zaplacením zálohy 50% z ceny nejpozději do 14ti dnů po provedení rezervace, v případě nezaplacené zálohy rezervace propadá a rezervovaný pokoj bude nabídnut jiným zájemcům.

Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 15:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00h. Po individuální domluvě, pokud to provoz apartmnánů dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) a osobní počítače. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

Každý host si po sobě umyje a uklidí použité nádobí.

Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

Ve vnitřních prostorách apartmánů platí zákaz kouření pod pokutou 2000,- Kč.

Je zakázáno nosit kola na pokoje! Kola patří do vyhrazených prostor.

Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech apartmánů.

Za škody způsobené na majetku odpovídá host v plném rozsahu.

Pokud host odchází, je povinen zhasnout světla a zamknout budovu.

Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád.V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel apartmánů právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

V apartmánech je dostupné wifi připojení k internetu.

Heslo připojení k internetu: